Slush Bundle

£15.00

6 snapbars in different Slushie scents 

 

Cola Slushie, Blue Raspberry Slushie, Strawberry Slushie, Cherry Slushie, Lime Slushie and Apple Slushie 💜